guide

מילון מונחים

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Open Data מידע פתוח יכול לשמש לכל מטרה. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר opendefinition.org

Machine-readable פורמטים הנקראים על-ידי מחשבים הם כאלה שיכולים לאפשר שימוש במידע על-ידי תוכנות מחשב. מסמכי PDF אינם כאלה. מחשבים יכולים להציג אותם בצורה ברורה, אבל מתקשים להבין את ההקשר של התוכן שלהם.

Connectivity חיבוריות היא היכולת של קהילות להתחבר לאינטרנט, ובמיוחד לרשת ה- WWW

BitTorrent ביטורנט הוא פרוטוקול לחלוקת נפח הפס, לצורך העברת קבצים גדולים בין מחשבים המשתתפים בהעברה. במקום להוריד את הקובץ ממקור מסוים, ביטורנט מאפשרת למשתתפים להוריד זה ממחשבו של זה.

DAP

ראו :מונח:’פרוטוקול גישה למידע’

Data Access Protocol מערכת המאפשרת גישה חיצונית לבסיסי נתונים, מבלי להעמיס על אף מערכת.

Attribution License רישיון המחייב לצטט את החומר המקורי (עם ייחוס).

Data protection legislation חקיקה להגנה על מידע לא קיימת כדי להגן על המידע, אלא על זכותם של אזרחים לחיות בלי חשש, שמידע על חייהם הפרטיים יהפוך לנחלת הכלל. החוק מגן על פרטיות (כמו מידע על מצבו הכלכלי של אדם, או מצבו הבריאותי, או עמדותיו הפוליטיות) ועל זכויות נוספות, כמו חופש התנועה וההתאספות. לדוגמה, בפינלנד, מערכת לרישום כרטיסי נסיעה שימשה למעקב אחר כל הנקודות, בהן הועבר הכרטיס בקוראי כרטיסים בתחבורה הציבורית, במקומות שונים. הדבר עורר ויכוח ציבורי על משמעות חופש התנועה, וזה הביא לביטולה של מערכת המעקב אחר הכרטיסים, מטעמים של חוקי הגנה על המידע.

PSI

ראו :מונח:’מידע מהסקטור הציבור’.

Public Sector Information

מידע שנאסף או מנוהל בידי הסקטור הציבורי.

API

ראו :מונח:’ממשק תכנות אפליקציה’

Application Programming Interface הדרך בה תוכנות מחשב מדברות זו עם זו. ניתן להבין זאת במונחים של מתכנת ששולח הוראות בין תוכנות.

Web API

:מונח:’API’המיועד לעבודה באינטרנט/

Share-alike License רישיון הדורש מהמשתמשים לספק את התוכן, תחת תנאים זהים או קרובים למקוריים.

Public domain אין זכויות יוצרים על העבודה. לא קיים בכל שטחי השיפוט.

Database rights הזכות למנוע מאחרים שליפת נתונים ואחזור תוכן מבסיס נתונים. קיימת בעיקר במדינות האיחוד האירופי.

Copyright זכות הניתנת ליוצרים, להגביל את השימוש של אחרים בעבודות שלהם. בעל זכויות היוצרים יכול לקבוע, כיצד אחרים יעשו שימוש בעבודה הזו.

Re-use

שימוש בתוכן, שלא על-פי הכוונה המקורית שלו

Open standards בדרך כלל מובנים כסטנדרטים טכניים, שאינם דורשים רישוי. ניתנים גם לפירוש כסטנדרטים מסחריים נייטרליים. Anonymization See Anonymisation.

Anonymisation

תהליך התאמת המידע, כך שבודדים לא יוכלו להיות מזוהים בו.

IP rights

ראו :מונח:’זכויות קניין אינטלקטואלי’

Intellectual property rights

מונופולים מוענקים ליחידים, ליצירות אינטלקטואליות.

AR

ראו :מונח:’רשם נכסי מידע’

IAR

ראו :מונח:’רשם נכסי מידע’

EU

האיחוד האירופי

EU PSI Directive ה*הנחיה לאחזור מידע ציבורי* (Directive on the re-use of public sector information) מס’ 2003/98/EC, עוסקת בדרך בה גופים ציבוריים צרכים להאיץ את אחזור מקורות המידע שלהם. “ Legislative Actions - PSI Directive

Information Asset Register רשימות IAR מיועדות לאסוף ולארגן מידע-על, על כמויות המידע העצומות המצויות בידי משרדים וגופים ממשלתיים. רשימה כזו כוללת בסיסי נתונים, רשימות של קבצי עבר, קבצים חדשים, אוספים של סטטיסטיקה, מחקר, וכדומה.

ה- :מונח:’EU PSI Directive.’ מכיר בחשיבות רשימות המידע לצורך אחזור של מידע ציבורי. גוף זה דורש מהמדינות החברות בו ,לספק רשימות, פורטלים, או משהו דומה. הוא מצהיר:

Tools that help potential re-users to find documents available for re-use and the conditions for re-use can facilitate considerably the cross-border use of public sector documents. Member States should therefore ensure that practical arrangements are in place that help re-users in their search for documents available for reuse. Assets lists, accessible preferably online, of main documents (documents that are extensively re-used or that have the potential to be extensively re-used), and portal sites that are linked to decentralised assets lists are examples of such practical arrangements.

רשימות IAR ( Information Asset Register ) יכולות להיות מפותחות בדרכים שונות. משרדי ממשלה יכולים לפתח רשימות כאלה משלהם, ואלה יכולות להיות מקושרות לרשימות ארציות כאלה. הן יכולות לכלול מידע המצוי אצל גופים ציבוריים, שטרם פורסם, או שאין יוזמה מצד הגופים הללו לפרסמו. לפיכך, הם מאפשרים לנציגי ציבור לאתר מידע שקיים ושניתן לבקשו.

כדי שהציבור יעשה שימוש ברשימות אלה, חשוב שכל רשימת מידע כזו תהיה שלמה, ככל שניתן, כדי להיות בטוחים שניתן יהיה לאתר מסמכים. רשימות לא מלאות הן בעיה, כי זה יוצר רמה של חוסר אמינות, שעלולה להרתיע אנשים משימוש ברשימות לאיתור מידע.

חשוב ביותר, שהמטא דאטה של רשימות ה- IAR יהיה מפורט, כך שמנועי חיפוש יוכלו לחפש בו ביעילות. ברוח המידע הממשלתי הפתוח, גופים ציבוריים צרכים להפוך לזמינות את רשימות ה- IAR שלהם כחומר גלם, תחת רישיון פתוח, כך שהאקרים לגיטימיים יוכלו להשתמש במידע, לדוגמה, על-ידי בניית מנועי חיפוש וממשקי משתמש.

Open Government Data :מונח:’מידע פתוח הנוצר על-ידי הממשלה.’ זהו מידע הנוצר במהלך הפעילות השגרתית של משרדי הממשלה ,מבלי שהוא חושף יחידים או מידע מסחרי רגיש. מידע ממשלתי פתוח הינו תת-מערך של :מונח:’מידע מהסקטור הציבורי’, שהינו רחב יותר. לפרטים, ראו http://opengovernmentdata.org.

Tab-separated values ערכים מופרדי טאב (TSV), הם צורה מקובלת של פורמט קבצי טקסט לשיתוף מידע טבלאי. פורמט זה פשוט מאוד ו:מונח:’קריא על-ידי מחשב.