guide

מה הוא מידע נגיש?

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

מדריך זה עוסק ב*מידע פתוח*, אבל מה זה בדיוק? במיוחד, מה הופך מידע פתוח לכזה ועל אילו סוגי מידע אנחנו מדברים?

מה היא נגישות?

מדריך זה עוסק במידע פתוח, אבל מהו בדיוק מידע פתוח? למטרתנו, מידע פתוח מוגדר על-ידי Open Definition:

מידע פתוח, הינו מידע שניתן להשתמש בו ולעשות בו שימוש חוזר באופן חופשי, על-ידי כל אחד - בכפוף רק, ולכל היותר, לדרישה לציין את מקור המידע ולשינויו בכפוף לרישיון השימוש בו.

‘הנוסח המלא ‘_של הגדרת המידע הפתוח, נותן פרטים מלאים על הגדרה זו. הנקודות המרכזיות הן:

  • זמינות ונגישות: המידע חייב להיות זמין כולו ובעלות שימוש סבירה, עדיף כניתן להורדה באינטרנט. המידע חייב גם להיות זמין בפורמט נוח וניתן לעיבוד.
  • שימוש חוזר והפצה: המידע חייב להיות מסופק עם אישור לעשות בו שימוש חוזר ולהפיץ אותו, כמו גם שילובו בבסיסי מידע אחרים.
  • השתתפות אוניברסלית: כל אחד יכול להיות מסוגל להשתמש, לעשות שימוש חוזר ולהפיץ - אין להפלות כל מי שמעוניין במידע - אנשים או קבוצות. לדוגמה, הגבלות ‘לא מסחריות’ שמונעות שימוש ‘מסחרי’, או הגבלות לשימושים מסויימים (למשל, רק למטרות חינוך), אסורות.

אם אתם תוהים, מדוע כל-כך חשוב להבהיר מה פירושו של פתוח ומדוע נעשה שימוש בהגדרה זו דווקא, יש לכך תשובה פשוטה: יכולת פעולה הדדית.

יכולת פעולה הדדית (Interoperability) משמעותה, היכולת של מערכות וארגונים מגוונים לעבוד ולשתף פעולה יחד. במקרה הזה, זו היכולת לפעולה הדדית, או שילוב מערכי מידע שונים.

יכולת פעולה הדדית חשובה, משום שהיא מאפשרת למרכיבים שונים לעבוד במשותף. יכולת זו, לחלק לחלקים שונים ולחבר אותם, הכרחית לבניית מערכות גדולות ומורכבות. בלי יכולת פעולה הדדית, הדבר כמעט אינו אפשרי, כפי שהוכח בסיפור על מגדל בבל, שם חוסר היכולת לתקשר כדי לפעול במשותף, הביא לשבר מוחלט של ניסיונות בניית המגדל.

אנו ניצבים בפני מצב דומה בהתייחס למידע. בסיס ההיגיון של משאב מידע (או קוד) הוא, שחלק אחד של מידע “פתוח” שנמצא בו, יכול להתחבר לחומר “פתוח” אחר. יכולת פעולה הדדית זו היא המפתח המוחלט לתועלת העיקרית של “פתיחות”: היכולת המוגברת באופן דרמטי לשלב בסיסי מידע שונים יחד, ובכך לפתח יותר מוצרים ושירותים טובים יותר (יתרונות אלה נידונים בפירוט רב יותר בפרק “מדוע” לפתוח מידע)

הגדרה ברורה של פתיחות מבטיחה, שכאשר תקבל שני בסיסי מידע פתוח משני מקורות שונים, תוכל לשלב אותם יחד. זה גם מבטיח, שנימנע מיצירת מגדל בבל משלנו: הרבה בסיסי מידע, אבל יכולת מצומצמת או לא קיימת לשלב בניהם לתוך מערכות גדולות, שם נמצא הערך האמיתי שלהם.

אל איזה מידע מדובר?

הקוראים כבר נחשפו לסוגי מידע, שהינם או יהיו פתוחים, והם יוכלו לראות דוגמאות נוספות בהמשך. בכל זאת, יהיה זה יעיל להציג את סוגי המידע שהינם או יכולים להיות פתוחים, ולא פחות חשוב מכך - מה לא יהיה פתוח גם בעתיד.

הנקודה העיקרית היא, שכאשר פותחים מידע, ההתמקדות היא במידע לא אישי, כלומר, מידע שאינו מכיל מידע על אנשים פרטיים.

בדומה לכך, כמה סוגים של מידע ממשלתי מוגנים מטעמי בטחון לאומי