glossary

Glosar

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Open Data Datele deschise pot fi folosite în orice scop. Mai multe detalii pe opendefinition.org.

Machine-readable Formate citibile automat sunt acele formate din care pot fi extrase datele ușor de către un calculator. Documentele PDF nu sunt citibile automat. Caltulatoarele pot afișa text frumos, dar au dificultăți mari în a înțelege contextul din jurul textului.

Connectivity Conectivitatea se referă la posibilitatea comunităților de a se conecta la Internet, în special World Wide Web.

BitTorrent BitTorrent este un protocol pentru distribuirea capacității de transfer între calculatoarele care participă în tansfer. În loc să descarce un fișier de la o sursă anume, BitTorrent permite participanților să descarce fragmente ale fișierului unii de la alții.

DAP

Vezi Data Access Protocol.

Data Access Protocol Un sistem care permite utilizatorilor externi să acceseze baze de date fără a supraîncărca sistemul.

Attribution License O licență care obligă utilizatorii să distribuie materialul în aceleași condiții juridice ca și materialul inițial.

Data protection legislation Legislația nu se referă la protejarea datelor, ci mai degrabă protejarea drepturilor cetățenilor să trăiască fără grija că viețile lor pot deveni publice. Legea protejează intimitatea (cum ar fi informație despre situația economică a persoanei, sănătate și convingere politică) și alte drepturi cum ar fi dreptul la libertatea de circulație și de întrunire. De exemplu, în Finlanda a funcționat un sistem de carduri care înregistra călătoriile pasagerilor. Sistemul a dat naștere unei dezbateri din perspectiva libertății de mișcare iar colectarea datelor de călătorie a fost abandonată în baza legii de protejare a datelor personale.

PSI

Vezi Public Sector Information.

Public Sector Information

Informații adunate sau controlate de către sectorul public.

API

Vezi Application Programming Interface.

Application Programming Interface O metodă prin care programele de calculator pot comunica între ele.

Web API

Un API proiectat să funcționeze prin Internet.

Share-alike License O licență care obligă utilizatorii să distribuie materialul în aceleași condiții juridice ca și materialul inițial.

Public domain Nu există drepturi de autor pentru material. Conceptul nu există în toate jurisdicțiile.

Database rights Un drept de a nu permite altor persoane a extrage și reutiliza conținut dintr-o bază de date. Există în special în jurisdicțiile europene.

Copyright Un drept pentru creatorii de opere pentru a nu permite altor persoane utilizarea operelor lor. Titularul dreptului de autor poate să decidă cum pot alte persoane să utilizeze acea operă.

Re-use

utilizarea conținutului dincolo de scopul original.

Open standards Înțeles în general ca standarde tehnice care nu sunt constrânse prin restricții de licențiere. Poate fi interpretat ca standarde dezvoltate independent de un anumit furnizor. Anonymization See Anonymisation.

Anonymisation

Procesul de adaptare a datelor astfel încât să nu se mai poată reconstitui identitatea indivizilor.

IP rights

Vezi Intellectual property rights.

Intellectual property rights

Monopol atribuit indivizilor pentru creații intelectuale.

AR

Vezi Information Asset Register.

IAR

Vezi Information Asset Register.

EU

Uniunea Europeană.

EU PSI Directive Directiva de reutilizare a informației din sectorul public, 2003/98/EC. “se ocupă cu modul în care entități din sectorul public ar trebui să îmbunătățească reutilizarea resurselor informaționale.”Acțiuni legislative - Directiva PSI

Information Asset Register IAR sunt regiștri special făcuți pentru a stoca și organiza meta-date despre vastele cantități de informații deținute de departamentele guvernamentale și agenții. Un IAR cuprinzător include date de baze, seturi vechi de fișiere, fișiere electronice recente, colecții de statistici, cercetare și așa mai departe.

Termenul {term:Directiva Europeană PSI} recunoaște importanța registrilor de bunuri pentru viitorii reutilizatori de informații publice. Impune membrilor statelor să furnizeze liste, portaluri, sau ceva asemănător. Se precizează:

Tools that help potential re-users to find documents available
for re-use and the conditions for re-use can facilitate
considerably the cross-border use of public sector documents.
Member States should therefore ensure that practical arrangements
are in place that help re-users in their search for documents
available for reuse. Assets lists, accessible preferably online,
of main documents (documents that are extensively re-used or
that have the potential to be extensively re-used), and portal
sites that are linked to decentralised assets lists are examples
of such practical arrangements.

IAR pot fi dezvoltate în diferite moduri. Departamentele guvernamentale pot dezvolta propriile IAR și acestea pot fi legate la IAR naționale. IAR pot include informații care sunt deținute de entități publice dar care nu au fost încă – și poate nu vor fi – publicate proactiv. Prin urmare acestea îngăduie publicului larg să identifice ce informatie există și poate fi cerută.

Pentru ca publicul să folosească aceste IAR, este important ca orice registre de informații deținute să fie complete, pe cât posibil, pentru a se avea încredere că documentele pot fi găsite. Necompletarea unor registre este o problemă însemnată deoarece creează un grad de nesiguranță care poate descuraja pe unii de la a folosi registrele pentru a căuta informații.

Este esențial ca metadatele din IAR să fie cuprinzătoare astfel încât motoarele de căutare să poată funcționa corespunzător. În spiritul datelor guvernamentale deschise, entitățile publice ar trebui să își facă IAR disponibile publicului general ca date brute sub o licență deschisă astfel încât hăcuitorii civici să poată folosi aceste date, spre exemplu pentru a construi motoare de căutare și interfețe cu utilizatorul.

Open Government Data Date deschise (Open data) produse de guvern. E vorba în general despre date adunate de către guvern în decursul activităților obișnuite, care nu identifică indivizi și nu afectează interese economice. Datele guvernamentale deschise sunt parte din informații din sectorul public (Public Sector Information). Vezi http://opengovernmentdata.org pentru mai multe informații.

Tab-separated values Tab-separated values (TSV) este un format comun de fișier text utilizat pentru distribuția datelor tabulare. Formatul este foarte simplu și citibil automat ({term:machine-readable}).