glossary

Woordenlijst

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Open Data Open data kunnen gebruikt worden voor wat voor doel dan ook. Meer daarover kunt u lezen op ‘opendefinition.org’.

Machine-readable Formats die machine-leesbaar zijn, zijn die formats die hun data makkelijk kunnen laten lezen door computerprogramma’s. PDF documenten zijn niet machine-leesbaar. Computers kunnen de tekst op een mooie manier weergeven, maar hebben grote moeite om de context van de tekst te begrijpen.

Connectivity ‘Connectivity’ slaat op het vermogen van community’s om verbinding te maken met het internet, met name het World Wide Web.

BitTorrent BitTorrent is een protocol voor het verdelen van bandbreedte voor het overdragen van zeer grote bestanden tussen computers die deelnemen aan de overdracht. In plaats van het downloaden van een bestand van één specifieke bron laat BitTorrent zgn. peers van elkaar downloaden.

DAP

Zie Data Access Protocol.

Data Access Protocol Een systeem dat buitenstaanders in staat stelt toegang te verkrijgen tot databases zonder enig systeem te belasten.

Attribution License Een licentie die verlangt dat de oorspronkelijke bron van het officieel geregistreerde materiaal wordt geciteerd (toegeschreven).

Data protection legislation Wetgeving omtrent databescherming gaat niet over het beschermen van data, maar over het beschermen van het recht van burgers om niet in de angst te hoeven leven dat informatie over hun privélevens openbaar beschikbaar kan komen. De wet bescherm privacy (zoals informatie over iemand’s economische status, gezondheid en politiek standpunt) en andere rechten zoals het recht om vrij te bewegen en om samen te komen. In Finland werd bijvoorbeeld een reiskaartsysteem gebruikt om alle momenten te registreren waar een kaart werd gelezen door een scanmachine op verschillende trajecten van het openbaar vervoer. Dit riep een debat op met het oog op vrijheid van reizen, en de verzameling van data van deze reiskaarten werd gestaakt, vanwege de wetgeving omtrent databescherming.

PSI

Zie: term: Public Sector Information.

Public Sector Information

Informatie verzameld of gecontroleerd door de overheid.

API

Zie: term: Application Programming Interface.

Application Programming Interface Een manier voor computerprogramma’s om met elkaar te communiceren. Dit kan worden gezien als hoe een programmeur instructies stuurt tussen programma’s.

Web API

Een: term: API die is ontworpen om te werken via het internet.

Share-alike License Een licentie die verlangd dat gebruikers van een werk de inhoud aanbieden onder dezelfde of vergelijkbare condities als het origineel.

Public domain Geen auteursrecht bestaat over het werk. Bestaat niet in alle rechtsgebieden.

Database rights Een recht om anderen te verhinderen informatie van een database af te halen en deze opnieuw te gebruiken. Dit bestaat vooral in Europese rechtsgebieden.

Copyright Een recht voor makers van creatieve werken om anderen te beperken in het gebruik van deze werken. Een houder van een auteursrecht mag geheel bepalen hoe anderen dat werk gebruiken.

Re-use

Gebruik van de inhoud buiten zijn oorspronkelijke bedoeling.

Open standards Algemeen beschouwd als technische standaarden die vrij zijn van licentierestricties. Kan ook geïnterpreteerd worden als standaarden die zijn ontwikkeld op een leverancier-onafhankelijke wijze. Anonymization See Anonymisation.

Anonymisation

Het proces van data op een zodanige manier aanpassen dat individuen er niet door kunnen worden geïdentificeerd.

IP rights

Zie: term: `Intellectuele eigendomsrechten ‘.

Intellectual property rights

Monopolies verleend aan natuurlijke personen voor intellectuele creaties.

AR

Zie Information Asset Register.

IAR

Zie Information Asset Register.

EU

Europese Unie.

EU PSI Directive Het Directive on the re-use of public sector information - beleid met betrekking tot het hergebruik van publieke-sector informatie, 2003/98/EC. “houdt zich bezig met de manier waarop de organen van de publieke sector het hergebruiken van hun informatiebronnen kunnen verbeteren.” Legislative Actions - PSI Directive

Information Asset Register IARs zijn registers die specifiek zijn opgezet om meta-data over de enorme hoeveelheden informatie van overheidsministeries en agentschappen vast te leggen en te ordenen. Een veelomvattende IAR bevat databases, oude versies van bestanden, recente elektronische bestanden, verzamelingen van statistieken, onderzoek enzovoort.

De :term: ` EU PSI Directive ` erkent het belang van activaregisters voor toekomstige hergebruikers van openbare informatie. Het vraagt van lidstaten om te voorzien in lijsten, portalen of vergelijkbare dingen. Het zegt:

Tools that help potential re-users to find documents available
for re-use and the conditions for re-use can facilitate
considerably the cross-border use of public sector documents.
Member States should therefore ensure that practical arrangements
are in place that help re-users in their search for documents
available for reuse. Assets lists, accessible preferably online,
of main documents (documents that are extensively re-used or
that have the potential to be extensively re-used), and portal
sites that are linked to decentralised assets lists are examples
of such practical arrangements.

IARs kunnen worden ontwikkeld op verschillende manieren. Overheidsafdelingen kunnen hun eigen IARs ontwikkelen en deze kunnen gelinkd worden aan nationale IARs. IARs kunnen informatie bevatten die in het bezit zijn van publieke organen maar die nog niet proactief - en misschien wel nooit - wordt gepubliceerd. Daarom stellen zij het publiek in staat om informatie te identificeren die echt bestaat en die opgevraagd kan worden.

Voor het publiek, om gebruik te maken van deze IARs, is het belangrijk dat alle registers van informatie die gehouden worden zo compleet mogelijk zijn, om zo het vertrouwen te kunnen krijgen dat documenten gevonden kunnen worden. De onvolledigheid van sommige registers is een belangrijk probleem, omdat het een zekere graad van onbetrouwbaarheid creëert, die sommigen kan ontmoedigen van het gebruik van deze registers om informatie te zoeken.

Het is essentieel dat de metadata in de IARs begrijpelijk moet zijn zodat zoekmachines goed kunnen functioneren. In de geest van open overheidsdata zouden publieke organen hun IARs beschikbaar moeten maken voor het gewone publiek als ruwe data, onder een open licentie, zodat civiele hackers gebruik kunnen maken van de data, bijvoorbeeld bij het opzetten van zoekmachines en user-interfaces.

Open Government Data :term: ` Open data ` geproduceerd door de overheid. Het is algemeen geaccepteerd dat hiermee de data wordt bedoeld die verzameld wordt tijdens zaken als gebruikelijke activiteiten waar individuen niet worden geïdentificeerd of waar commerciële gevoeligheid wordt geschonden. Open overheidsdata is een subset van :term: ` Public Sector Information `, wat een breder begrip is. Zie ook http://opengovernmentdata.org.

Tab-separated values Tab-separated values (TSV) is een veelvoorkomende vorm van een tekstbestandsformat voor het delen van getabelleerde data. Het format is extreeem eenvoudig en uiterst :term: ‘ machineleesbaar ‘ .