guide

Wat is Open Data?

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Dit handboek gaat over open data maar wat is dat precies? In het bijzonder, wat maakt open data open, en over wat voor soort data hebben we het precies?

Wat is Open?

Dit handboek gaat over open data - maar wat is precies open data? Voor onze doeleinden, open data is zoals het wordt gedefinieerd door de ` Open Definition ` _:

Open data is data die vrij gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden en opnieuw verspreid kan worden door iedereen - onderworpen enkel, in het uiterste geval, aan de eis tot het toeschrijven en gelijk delen.

De ` full Open Definition ` _ geeft precieze details over wat dit betekent. Om het belangrijkste samen te vatten:

  • Beschikbaarheid en Toegankelijkheid: De data moet in zijn geheel beschikbaar zijn, en voor niet meer dan een redelijke productieprijs, bij voorkeur door middel van downloaden via het internet. De data moet ook beschikbaar zijn in een handige en modificeerbare vorm.
  • Hergebruik en herverspreiding: de data moet aangeboden worden onder voorwaarden die hergebruik en herverspreiding toestaan, daarbij ook het samenvoegen met andere datasets inbegrepen.
  • Universele deelname: iedereen moet kunnen gebruiken, hergebruiken en herverspreiden - er moet geen discriminatie bestaan tegenvelden van een bepaalde onderneming, of tegen personen of groepen. Bijvoorbeeld, ‘niet-commerciële’ beperkingen die ‘commercieel’ gebruik voorkomen, of beperkingen voor het gebruiken van de data voor bepaalde doeleinden (e.g. alleen in het onderwijs), zijn niet toegestaan.

Als u zich afvraagt waarom het zo belangrijk is om helder te hebben wat open betekent en waarom deze definitie wordt gebruikt, is er een simpel antwoord: interoperabiliteit.

Interoperabiliteit duidt op het vermogen van diverse systemen en organisaties om samen te werken (inter-operate). In dit geval gaat het om de mogelijkheid om verschillende datasets te kunnen combineren.

Interoperabiliteit is van belang omdat het ervoor zorgt dat verschillende componenten kunnen samen werken. Dit vermogen om te ‘componentizeren’ en het ‘samenpluggen’ van componenten is essentieel voor het bouwen van grote, complexe systemen. Zonder interoperabiliteit wordt dit bijna onmogelijk - zoals blijkt uit de meest bekende mythe van de Toren van Babel, waar het (on)vermogen om te communiceren (om samen te werken) resulteerde in het niet afwerken van de toren.

Wij worden geconfronteerd met een soortgelijke situatie met betrekking tot data. De kern van een “commons” voor data (of code) is dat een stuk van het “open” materiaal vrij kan worden gemengd met ander “open” materiaal. Deze interoperabiliteit is absoluut de sleutel tot het realiseren van de belangrijkste praktische voordelen van “openheid”: het drastisch verbeterde vermogen om verschillende datasets te combineren en daardoor meer en betere producten en diensten te ontwikkelen (deze voordelen zijn in meer detail besproken in het hoofdstuk ‘waarom’ open data).

Het geven van een heldere definitie van openheid zorgt er voor dat, als men twee open data-sets van twee verschillende bronnen krijgt, het mogelijk is deze te combineren, en het zorgt er voor dat we onze eigen Toren van Babel voorkomen: heel veel datasets, maar weinig of geen mogelijkheid deze te combineren in de grotere systemen, waar de echte waarde ligt.

Over welke gegevens praten we?

Lezers hebben al voorbeelden gezien van de soorten data die open zijn, of open kunnen worden - en zij zullen verderop meer voorbeelden zijn. Echter, het zal nuttig blijken om kort te schetsen welke soorten data open zijn, of open zouden kunnen worden – en, net zo belangrijk, wat nooit open zal zijn.

De sleutel is dat, wanneer data open gemaakt wordt, de focus ligt op niet-persoonlijke data, dat wil zeggen, data die geen informatie bevat over specifieke individuen.

Ook voor sommige soorten van overheidsgegevens, kunnen er nationale veiligheidsbeperkingen van toepassing zijn.