guide

אילו זכויות חוקיות (IP) יש במידע (ובבסיסי המידע)

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

כשמדברים על בסיס/י נתונים צריך תחילה להבדיל בין המבנה לתוכן של הנתונים (כאשר אנו משתמשים במושג ‘נתונים’, הכוונה לבסיס הנתונים עצמו). גורמים מבניים הם שמות שדות ומודלים של נתונים, למשל - הארגון של שדות אלה והיחסים בניהם.

בתחומי שיפוט רבים, סביר שהאלמנטים המבניים של בסיס המידע יהיו מוגנים בזכויות יוצרים (הדבר תלוי במידת מה ברמת ה’יצירתיות’, שנעשה בה שימוש ליצירת מבנה כזה)

כאן אנו מעוניינים בעיקר בנתונים. אנו צרכים להיות מעט זהירים, כי המילה נתונים לא לגמרי מדויקת: נתונים יכולים להיות יותר מדבר אחד (למשל, רשומה ביבליוגרפית אחת), או הרבה נתונים (לדגומה, כל נתוני בסיס הנתונים). כדי למנוע בלבול, נשתמש במושג ‘תוכן’ לגבי נתונים בודדים, ו’נתונים’, לגבי אוספים של נתונים.

שלא כמו טקסט, מוסיקה או סרט, המצב החוקי של מידע משתנה באופן בולט בין ארצות שונות. למרות זאת, ברוב המקומות ניתנות כמה זכויות לגבי המידע (כאוסף נתונים)

ההבדל בין “תוכן” בסיס הנתונים לבין האוסף הוא חיוני לבסיס העובדתי של הנתונים, מכיוון ששום רשות שיפוט מעניקה מונופול על עובדות יחדניות (ה”תוכן”), למרות שהיא יכולה לתת זכות/יות בהן כאוסף. לשם ההמחשה, חשבו על הדוגמה הפשוטה של בסיס נתונים המציג את רשימת נקודות ההיתוך של חומרים שונים. בעוד שהנתונים יחד יכולים להיות מוגנים על-ידי חוק, כך שלא ניתן לגשת אליהם, לעשות בהם שימוש חוזר או להפיץ אותם ללא אישור, זה לעולם לא ימנע מכם להציג את העובדה, שחומר א’ מותך בטמפרטורה ב’.

צורות שמירה נחלקות לשניים:

  • Copyright for compilations
  • זכות ייחודיותם (sui generis) לאוסף מידע

כפי כבר הדגשנו, אין חוקים כלליים והמצב משתנה ממקום למקום. לפיכך, נמשיך בפירוט, מדינה אחר מדינה, של איזו מהגישות הללו נמצאת בשימוש ובאיזו מדינה.

לבסוף, עלינו לציין, שבהעדר כל הגנה חוקית, ספקים רבים של בסיסי נתונים (סגורים)

(a) Requiring users to login with a password (b) לתת למשלתמש חשבון וסיסמה רק בתנאי שהוא מסכים להגדרות ולתנאים

תוכלו לקרוא עוד על המצב של תחום שיפוט אחר תחום שיפוט במדריך לרישוי מידע פתוח Guide to Open Data Licensing.