guide

Welke Legale (IP, Internet Protocol) Rechten Zijn Er in Data(bases)

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Als we het hebben over data(bases) moeten we eerst onderscheid maken tussen de structuur en de inhoud van een database (als we de term ‘data’ gebruiken zullen we de inhoud van de database zelf bedoelen). Structurele elementen zijn onder andere dingen als de namen van de velden en een model voor de data - de organisatie van deze velden en hun inter-relatie.

In veel rechtsgebieden is het waarschijnlijk zo dat de structurele elementen van een database onder het auteursrecht vallen (het hangt enigszins af van het niveau van ‘creativiteit’ wat komt kijken bij het maken van een bepaalde structuur).

Echter, hier zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in de data. Als we het hebben over “data” moeten we een beetje voorzichtig zijn omdat het woord niet bepaald een precieze betekenis heeft: “data” kan een paar items betekenen, of zelfs een enkel item (bijvoorbeeld een enkel bibliotheekbestand, een coordinaat op de aardbol, etc.) maar “data” kan ook een grote verzameling betekenen (e.g. al het materiaal in de database). Om verwarring te voorkomen zullen we de termen “inhoud” of “content” gebruiken om te refereren naar de individuele items, en data om te verwijzen naar de collectie.

In tegenstelling tot bij materiaal als tekst, muziek of film, varieert de wettelijke situatie voor data enorm tussen verschillende landen. Echter, de meeste rechtsgebieden geven wel enige rechten over de data (als collectie).

Het onderscheid tussen de “content” van een database en de collectie is met name van belang voor feitelijke databases, omdat geen enkel rechtsgebied een monopoly toe zal kennen aan een recht over de individuele feiten (de “content”), zelfs terwijl het wel recht(en) toekent over de gehele collectie. Om dit te illustreren, stel uzelf een eenvoudig voorbeeld van een database voor die het smeltpunt van verscheidene substanties opsomt. Terwijl de database zelf beschermd kan zijn door de wet op een manier waarop niemand recht heeft op toegang, hergebruik of heruitgave zonder toestemming, kan dit u nooit verhinderen om het feit te delen dat substantie Y smelt bij een temperatuur Z.

Vormen van bescherming vallen simpel gezegd in twee categorieën:

  • Copyright for compilations
  • Een op zichzelf staand recht voor het verzamelen van data

Zoals we reeds hebben benadrukt zijn er geen algemene regels, en de situatie varieert per rechtsgebied. Daarom gaan we lang voor lang bij langs en geven aan welke van deze aanpakken gebruikt wordt in een bepaald rechtsgebied (als er een aanpak wordt gebruikt).

Tot slot moeten we duidelijk maken dat, in het geval er geen wettelijke bescherming is, veel aanbieders van (gesloten) databases de mogelijkheid hebben om een simpel contract, gecombineerd met de nodige voorzieningen om te verbieden dat er een schending van de toegangscontrolemechanismen plaatsvindt, net als bij een formeel IP recht. Bijvoorbeeld, als X een aanbieder is van een citatie-database, kan deze elke set van voorwaarden bewerkstelligen simpelweg door:

(a) Requiring users to login with a password (b) De gebruiker alleen voorzien van een account en wachtwoord als aan de voorwaarde wordt voldaan dat de gebruiker instemt met de gebruikersovereenkomst.

U kunt meer lezen over de rechtspraak bij juridische situaties in de ` Handleiding voor Open Data Licensing ` _.