guide

Waarom Open Data?

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 
term

` Open data , met name :term: open overheidsdata `, is een kolossale bron die tot op heden grotendeels onaangebroken is. Veel individuen en organisaties verzamelen een breed spectrum aan verschillende typen data om hun taken te kunnen uitvoeren. De overheid is in het bijzonder van belang hierbij, zowel vanwege de hoeveelheid data alsook de centraliteit van de data die zij verzamelt, maar ook omdat het grootste deel van die overheidsdata openbaar is volgens de wet, en dus geopend kan worden en beschikbaar kan worden gemaakt voor anderen om te gebruiken. Waarom is dat van belang?

Er zijn veel gebieden waar we kunnen verwachten dat open data waardevol is, en waar al voorbeelden bestaan over hoe het is gebruikt. Er zijn ook veel verschillende groepen mensen en organisatie die kunnen profiteren van de beschikbaarheid van open data, inclusief de overheid zelf. Aan de andere kant is het onmogelijk om precies te voorspellen hoe en waar de waarde van deze data zal ontstaan in de toekomst. De aard van innovatie is dat ontwikkelingen vaak uit onverwachte hoek komen.

Het is al mogelijk om grote hoeveelheden aan gebieden aan te wijzen waar open overheidsdata waarde genereert. Enkele van deze gebieden zijn:

  • Transparency and democratic control * Participation * Self-empowerment * Improved or new private products and services * Innovation * Improved efficiency of government services * Improved effectiveness of government services * Impact measurement of policies * Nieuwe kennis van gecombineerde gegevensbronnen en patronen in grote hoeveelheden gegevens

Voorbeelden bestaan ​​voor de meeste van deze gebieden.

In termen van transparantie, projecten zoals het Finse tax tree en het Britse where does my money go laten zien hoe uw belastinggeld uitgegeven wordt door de overheid. En er zijn voorbeelden waar open data Canada $3,2 miljard heeft bespaard in goede doelen belastingfraude. Ook veel websites zoals het Deense folketsting.dk houden activiteit in het parlement bij en het proces van wetten maken, zodat men kan zien wat er precies gebeurt, en welke parlementariërs er bij betrokken zijn.

Open overheidsdata kan u ook helpen om betere beslissingen te maken in uw eigen leven, of het u mogelijk te maken om meer actief betrokken te zijn bij de samenleving. Een vrouw in Denemarken heeft findtoilet.dk opgericht, waar alle Deense openbare toiletten op te vinden zijn, zodat mensen die zij kende met blaasproblemen zichzelf nu vertrouwder voelen om uit huis te komen. In Nederland is een service, vervuilingsalarm.nl, beschikbaar die waarschuwt met een bericht als de luchtkwaliteit in uw omgeving een door u ingestelde grens bereikt. In New York kunt u gemakkelijk te weten komen waar u uw hond uit kunt laten, en ook welke andere mensen dezelfde parken als u hiervoor gebruiken. Diensten als mapumental in Groot Brittanië en mapnificent in Duitsland helpen u bij het zoeken van een woonplek, waarbij rekening wordt gehouden met reizen naar het werk, huizenprijzen en hoe mooi de omgeving is. Al deze voorbeelden gebruiken open overheidsdata.

Economisch gezien is open data ook van groot belang. Verscheidene onderzoeken hebben de economische waarde geschat van open data op meerdere tientallen miljarden Euro in de EU alleen. Nieuwe producten en bedrijven hergebruiken open data. Het Deense husetsweb.dk helpt u om manieren te vinden om de energie-efficiëntie van uw huis te verbeteren, en help ook bij het financieel plannen hiervan, en bij het zoeken van ondernemers die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het is gebaseerd op het hergebruiken van kadasterinformatie en informatie over overheidssubsidies, en het lokale Handelsregister. Google Translate gebruikt het enorme volume aan EU documenten die in alle europese talen bestaan om de vertalingsalgoritmen te trainen, en zo de kwaliteit van de service te verbeteren.

Open data is ook waardevol voor de overheid zelf. Het kan bijvoorbeeld de efficiëntie van de overheid vergroten. Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs heeft al zijn onderwijs-gerelateerde data online gepubliceerd voor hergebruik. Sinds dat is gebeurd is het aantal vragen dat ontvangen is gedaald, wat werkdruk en geld bespaart. En de overgebleven vragen zijn nu gemakkelijker te beantwoorden voor burgers, omdat het duidelijk is waar de relevante informatie gevonden kan worden. Open data maakt de overheid ook effectiever, wat uiteindelijk geld bespaart. De Nederlandse Rijksdienst van Cultureel Erfgoed is actief bezig met het vrijgeven van gegevens en met het overleggen met amateur-historische gemeenschappen en groepen zoals de Wikimedia Foundation om zo hun eigen taken effectiever te kunnen uitvoeren. Dit resulteert niet alleen in verbeteringen aan de kwaliteit van hun gegevens, maar zal het departement uiteindelijk ook kleiner maken.

Terwijl er eindeloos veel gevallen zijn van de manieren waarin open data reeds zowel sociale als economische waarde creëert, weten we nog niet welke nieuwe mogelijkheden er gaan komen. Nieuwe combinaties van gegevens kunnen nieuwe kennis en inzichten genereren, die weer kunnen leiden tot geheel nieuwe vormen van toepassingen. Dit is in het verleden ook gebeurd, bijvoorbeeld toen Dr. Snow het verband ontdekte tussen drinkwatevervuiling en cholera in Londen in de 19e eeuw, door gegevens over cholera-sterfgevallen te combineren met de locaties van waterputten. Dit leidde tot het bouwen van het Londense rioolnetwerk, en heeft de algehele gezondheid van de bevolking drastisch verbeterd. Het is te verwachten dat we zulke ontwikkelingen weer gaan meemaken als onverwachte inzichten voortkomen uit de combinatie van verschillende sets van open data.

Dit onaangebroken potentiaal kan ontketend worden als we openbare overheidsgegevens in open data veranderen. Dit kan echter alleen gebeuren als het daadwerkelijk open is, dat wil zeggen, als er geen beperkingen zijn (legaal, financieel of technologisch) voor het hergebruik door anderen. Elke beperking zal mensen uitsluiten van het hergebruiken van openbare gegevens, en het moeilijker maken om rendabele manieren te vinden om dit te doen. Om dit potentiaal te realiseren moet openbare data open data worden.