glossary

Pojmovnik

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Open Data Otvoreni podaci se mogu koristiti u bilo koju svrhu. Više detalja možete pročitati na opendefinition.org.

Machine-readable Formati koje strojevi mogu prepoznati su oni čije podatke računalni programi mogu s lakoćom izvući. PDF dokumenti nisu čitljivi strojevima. Računala mogu uredno prikazati tekst, no ne mogu razumjeti kontekst koji ga okružuje.

Connectivity Povezivost označava mogućnost spajanja na internet, posebice na World Wide Web.

BitTorrent BitTorrent je protokol za dijeljenje i prenošenje velikih podataka između računala koja sudjeluju u prijenosu. Umjesto preuzimanja podatka sa specifičnog izvora, BitTorrent omogućava korisnicima da preuzimaju podatke jedni od drugih.

DAP

Vidi ‘protokol o pristupu podacima’.

Data Access Protocol Sustav koji vanjskim korisnicima dopušta pristup bazama podataka bez preopterećenja bilo kojeg sustava.

Attribution License Licenca koja zahtijeva citirani (pripisani) originalni izvor licenciranog materijala

Data protection legislation Zakoni o zaštiti podataka nisu o zaštiti samih podataka, već o zaštiti prava građana da žive bez straha da će informacinje o njihovim privatnim životima postati javne. Zakon štiti privatnost (primjerice informacije o ekonomskom statusu pojedinca, zdravlju i političkoj opredijeljenosti) i ostala prava kao što su prava o slobodi kretanja i okupljanja. Na primjer, u Finskoj je napravljen sustav s putničkim kartama koji je bilježio svaku putnikovu relaciju, te ju pokazivao na ekranima sprava na različitim prijevoznim linijama. Ovo je izazvalo pitanja u vidu slobode kretanja, te su zbrike podataka s putničkim podacima obrisane u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.

PSI

Vidi ‘informacije javnog sektora’

Public Sector Information

Informacije prikupljene ili kontrolirane od strane javnog sektora.

API

Vidi ‘sučelje za programiranje aplikacija’

Application Programming Interface Način kako računalni programi međusobno komuniciraju. Može se shvatiti kao programer koji šalje upute programima

Web API

API je dizajniran za rad putem interneta.

Share-alike License Licenca koja zahtijeva da korisnici djela dostave sadržaj koji je pod istim ili sličnim uvjetima kao i original.

Public domain Za djelo ne postoje autorska prava. Ne postoji u svim nadležnostima.

Database rights Pravo na zabranu ostalima da izvlače i upotrebljavaju sadržaj iz baze podataka. Pojavljuje se većinom u europskom pravosuđu.

Copyright Pravo kreatora njihovih djela da ograniče ostalima upotrebu tih djela. Vlasnik autorskog prava ima ovlasti odrediti kako drugi smiju koristiti to djelo.

Re-use

Korištenje sadržaja izvan originalne namjene.

Open standards Obično definirani kao tehnički standardi koji su oslobođeni licencnih restrikcija. Mogu se intrepretirati i kao standardi koji su razvijeni po principu neutralnog prodavača. Anonymization See Anonymisation.

Anonymisation

Proces adaptiranja podataka tako da pojedinci ne mogu biti identificirani.

IP rights

Vidi ‘pravo na intelektualno vlasništvo’.

Intellectual property rights

Monopoli dozvoljeni pojedincima za intelektualne tvorbe.

AR

Vidi ‘registar s informacijama’

IAR

Vidi ‘registar s informacijama’

EU

Europska Unija.

EU PSI Directive Directive on the re-use of public sector information, 2003/98/EC. “bavi se načinima kako tijela javnog sektora mogu poboljšati upotrebu svojih informacijskih resursa” Legislative Actions - PSI Directive <<http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/index_en.htm>>`_

Information Asset Register IAR-i su registri posebno osmišljeni kako bi prikupili i organizirali metapodatke o golemim količinama informacija u vlasništvu vladinih odjela i agencija. Cjelokupan IAR uključuje baze podataka, stare podatkovne skupove, nedavne elektroničke podatke, statističke zbirke, istraživanja i tako dalje.

‘EU PSI Directive’ prepoznaje važnost imovinskih registara za potencijalne korisnike javnih podataka. Ono zahtijeva od članova da pribave liste, portale ili nešto slično. Ono navodi:

Tools that help potential re-users to find documents available for re-use and the conditions for re-use can facilitate considerably the cross-border use of public sector documents. Member States should therefore ensure that practical arrangements are in place that help re-users in their search for documents available for reuse. Assets lists, accessible preferably online, of main documents (documents that are extensively re-used or that have the potential to be extensively re-used), and portal sites that are linked to decentralised assets lists are examples of such practical arrangements.

IAR-i mogu biti razvijeni na više načina. Vladini odjeli mogu razviti svoje IAR-e koji mogu biti povezani s državnim IAR-ima. IAR-i mogu sadržavati informacije koje su u vlasništvu javnih tijela, ali koje još nisu - a možda i neće - biti proaktivno objavljene. Stoga se dozvoljava javnosti identificiranje informacija koje postoje i koje se mogu zatražiti.

Kako bi javnost mogla koristiti ove IAR-e, važno je da svaki registar informacija bude što je moguće kompletniji kako bi ljudi imali povjerenja u dokumente koje traže. Nedovršenost nekih registara je ozbiljan problem jer stvara određenu dozu nepovjerljivosti koja može obeshrabriti pojedince na korištenje registara za traženje informacija.

Neophodno je da metapodaci u IAR-ima budu cjeloviti kako bi tražilice učinkovito funkcionirale. U duhu otvorenih državnih podataka, javna tijela bi trebala svoje IAR-e staviti na raspolaganje javnosti kao neobrađene podatke pod licencom otvorenom za sve kako bi civilni hakeri mogli iskoristiti podatke za primjerice, stvaranje tražilica te korisničkih sučelja.

Open Government Data Otvoreni podaci izdani od vlade. Ovo se obično smatra kao podaci prikupljeni tijekom obavljanja posla ili uobičajenih aktivnosti koje ne identificiraju pojedince ili narušavaju poslovnu osjetljivost. Otvoreni državni podaci su podskup ‘Informacija Javnog Sektora’, koji su šireg opsega. Za detalje vidi http://opengovernmentdata.org.

Tab-separated values Tab-odvojene vrijednosti (TOV) su vrlo čest oblik tekstualnog formata za dijeljenje tabličnih podataka. Format je izuzetno jednostavan i čitljiv strojevima.