glossary

Žodynas

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Open Data Atvirus duomenis galima naudoti bet kokiam tikslui. Daugiau apie tai galima paskaityti svetainėje opendefinition.org.

Machine-readable Kompiuterio perskaitomi duomenų formatai yra tie, kuriuos įvairios programos gali nuskaityti be problemų. PDF dokumentai nėra kompiuterio perskaitomi. Kompiuteris gali atvaizduoti tekstą labai gražiai, tačiau turi didelių problemų bandydamas suprasti kontekstą supantį tekstą.

Connectivity Laisva prieiga reiškia galimybę bendruomenėms prisijungti prie interneto, ypač visuotinio žiniatinklio(WWW).

BitTorrent BitTorrent yra protokolas, leidžiantis paskirstyti ryšio resursus siunčiant labai didelius failus tarp kompiuterių, dalyvaujančių siuntime. Vietoj failo siuntimosi iš tam tikro šaltinio, BitTorrent leidžia visiems besisiunčiantims dalintis failo dalimis tarpusavyje.

DAP

Žr. Data Access Protocol.

Data Access Protocol Sistema, leidžianti pašaliniams vartotojams prieiti prie duomenų bazių neperkraunant visos sistemos.

Attribution License Licencija, reikalaujanti, kad būtų paminimas originalus informacijos šaltinis.

Data protection legislation Duomenų apsaugos teisės tikslas - ne apsaugoti duomenis, bet apsaugoti piliečių teisę gyventi nebijant, kad informacija apie jų privatų gyvenimą gali būti paviešinta. Įstatymas gina privatumą (pvz., informaciją apie asmens ekonominę būklę, sveikatą ir politines pažiūras) ir kitas teises, tokias kaip teisė į judėjimo laisvę. Pavyzdžiui, Suomijoje kelionės kortelių sistema buvo naudojama įrašyti, kokiose viešojo transporto linijose ta kortelė buvo nuskaityta, ir tai sukėlė diskusijas dėl judėjimo laisvės. Kelionės duomenų rinkimas buvo nutrauktas dėl duomenų apsaugos.

PSI

Žr. Public Sector Information.

Public Sector Information

Informacija, renkama ar kontroliuojama viešojo sektoriaus.

API

Žr. Application Programming Interface.

Application Programming Interface Būdas kompiuterių programoms “kalbėtis” viena su kita. API naudojasi programuotojas, siųsdamas instrukcijas tarp programų.

Web API

API, kuri sukurta dirbti internetu.

Share-alike License Licencija, reikalaujanti, kad asmuo, panaudojęs ir platinantis turinį, jam pritaikytų tokią pačią arba panašią licenciją, pagal kurią tuos duomenis naudojo pats.

Public domain Kūrinys neturi autoriaus teisių. Egzistuoja ne visose jurisdikcijose.

Database rights Teisė neleisti kitiems ištraukti ir pernaudoti duomenų bazės turinį. Egzistuoja daugiausia Europos jurisdikcijoje.

Copyright Kūrinio autoriaus teisė riboti jo kūrinių panaudojimą. Teisių autoriui leidžiama apibrėžti, kaip būtent kiti gali naudoti jo kūrinį.

Re-use

Turinio naudojimas ne pagal originalią paskirtį.

Open standards Bendai suprantamas kaip techninis standartas nesusijęs su licenzijavimo apribojimais. Gali būti suprantamas kaip prastas standartas sukurtas prekeivio būdu. Anonymization See Anonymisation.

Anonymisation

Duomenų adaptavimas taip, kad nebūtų galima identifikuoti konkrečių asmenų.

IP rights

Žr. Intellectual property rights.

Intellectual property rights

Monopolijos suteiktos individams dėl intelektinės nuosavybės.

AR

Žr. Information Asset Register

IAR

Žr. Information Asset Register

EU

Europos Sąjunga.

EU PSI Directive Direktyva viešo sektoriaus duomenim, 2003/98/EC. “nustato kaip viešo sektoriaus struktūros turėtų skatinti jų turimos informacijos panaudojimą.” Įstatiminiai veiksmai - PSI direktyva <<http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/index_en.htm>

Information Asset Register IAR sukurta specialiai meta duomenų rinkimui ir apdorojimui didelių duomenų kiekių, kuriuos turi viešas sektorius. Išsamus IAR susideda iš duomenų bazių, senų duomenų failu, naujų elektronių failų, statistinių duomenų ir taip toliau.

{term:EU VSI direktyva <EU PSI Directive>} pripažįsta informacijos šaltinių registrų svarbą potencialiems viešąją informaciją pernaudojantiems vartotojams. Ji iš šalių narių reikalauja pateikti sąrašus, portalus, ar pan. Ji teigia:

Tools that help potential re-users to find documents available for re-use and the conditions for re-use can facilitate considerably the cross-border use of public sector documents. Member States should therefore ensure that practical arrangements are in place that help re-users in their search for documents available for reuse. Assets lists, accessible preferably online, of main documents (documents that are extensively re-used or that have the potential to be extensively re-used), and portal sites that are linked to decentralised assets lists are examples of such practical arrangements.

Informacijos šaltinių registrai gali būti kuriami skirtingai. Valstybiniai departamentai gali susikurti savo registrus ir juos susieti su valstybės lygio informacijos šaltinių registrais. Registruose gali būti ir informacija apie duomenis, kurie saugomi institucijose, bet kurie dar nebuvo arba galbūt ir nebus atverti. Taigi, šie registrai leidžia visuomenei matyti, kokia informacija egzistuoja, ir kokios galima prašyti.

Kad visuomenei informacijos šaltinių registrai būtų naudingi, svarbu, kad jie būtų kuo pilnesni - kad jais galima būtų pasitikėti. Registrų neišbaigtumas yra didelė problema, kadangi kuria nepasitikėjimą ir gali atbaidyti žmones nuo registrų naudojimo ieškant informacijos.

Labai svarbu informacinių šaltinių registruose pateikti išsamius metaduomenis (duomenis apie duomenis), kad paieškos varikliai efektyviai rastų informaciją. Informacijos šaltinių registrai turėtų būti pateikti visuomenei ta pačia dvasia, kaip ir atviri duomenys - pirminių duomenų pavidalu ir su atvira licencija, kad programuotojai galėtų panaudoti šiuos metaduomenis, pavyzdžiui, kurdami paieškos variklius ar jų vartotojo sąsajas.

Open Government Data Valstybės sugeneruoti {term:Atviri duomenys <open data>}. Paprastai tai yra duomenys, surinkti apie įprastus verslo veiksmus, neidentifikuojantys konkrečių asmenų ir neatskleidžiantys komercinių paslapčių. Atviri duomenys yra {term:viešojo sektoriaus informacijos <Public Sector Information>}, kuri yra platesnė, dalis. Daugiau sužinosite svetainėje http://opengovernmentdata.org.

Tab-separated values Tabuliacijos žymėmis atskirtos reikšmės (tab separated values, TSV) yra dažnai naudojamas lentelinių duomenų formatas. Jis labai paprastas ir lengvai {term:skaitomas kompiuteriu (machine-readable)}.