glossary

पुन प्रयोग

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

डाटालाई एकचोटी संकलन गरेर प्रसोधन गरिसकेपछि भिन्न उद्देश्यको लागि अनगिन्ति चोटी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।