glossary

gép által olvasható

Languages:  de  el  en  es  fr  he  hr  id  is  it  ja  ko  lt  lv  my  ne  nl_BE  pt_BR  ro  ru  zh_CN  zh_TW 

Számítógépek számára automatikusan olvasható és feldolgozható formában szereplő adatok. Ilyen formátumok például a CSV, JSON, XML, stb. A gép által olvasható adatoknak strukturált adatoknak kell lenniük. Lásd még: ember számára olvasható.

A nem digitális anyagok (például nyomtatott, vagy kézzel írott anyagok) természetüknél fogva nem gép által olvashatóak. Azonban, a digitális anyagok sem feltétlenül azok. Vegyünk például egy táblázatos adatokat tartalmazó PDF dokumentumot. Habár ez egyértelműen digitális, de nem gép által olvasható, mivel a számítógép számára nehezen hozzáférhetőek a táblázatos információk - annak ellenére, hogy azok az emberek számára könnyedén olvashatóak. Ezen táblázat táblázatkezelő formátumban tárolt verziója gép által olvasható lenne.

Egy másik példa a szkennelt (fényképezett) szöveg, amely gép számára nem, de ember számára olvasható. Az ezzel ekvivalens szöveg például egy egyszerű ASCII szövegfájlban vagy egy szövegszerkesztő formátumban, például Microsoft Word-ben tárolva már gép által olvasható.

Megjegyzés: A megfelelő, gép által olvasható formátumok adattípusonként eltérnek - például, a földrajzi adatok tárolására szolgáló formátumok eltérnek a táblázatos adatokétól.